torsdag 10 mars 2011

Ett tips från Göteborgs Konstmuseum

Vem går till konsthistorien?

genusperspektiv på konst, kvalitet och karriär


En konstnärs väg till konsthistorien kantas av olika bedömningsinstanser där frågan om kvalitet är central. Men vad innebär kvalitet och vem avgör det?

Välkommen till Göteborgs konstmuseum 9 april, att ta del av nya forskningsrön och debatt om genusperspektiv på konst, kvalitet och kvinnors karriärvägar.

Dagen inleds med att Andrea Kollnitz, fil dr i konstvetenskap, Stockholms universitet, och Eva Zetterman, fil dr i konstvetenskap, Karlstads universitet, presenterar resultaten av forskningsprojektet Genus och region. Forskningsprojektet Genus och region har undersökt fyra svenska museers konstsamlingar. I fokus står representation och regionala skillnader i berättelser om 1900-talets konst.

Därefter följer ett panelsamtal om jämställdhet och om vad genusforskning och feministiska perspektiv kan tillföra konsten. Vi lyfter frågor som varför ser representationen i offentliga konstsamlingar ut som den gör? Hur har olika regionala konsttraditioner påverkat synen på kvalitet? Hur problematiserar museer sina egna kvalitetsbegrepp? Vad skapar olika förutsättningar för kvinnor respektive män att ta sig fram som konstnärer?

Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist

Medverkande i panelen:

Ingemar P Arnesson, chef för Skövde konsthall och konstmuseum

Linda Fagerström, fil dr i konsthistoria, Lunds universitet

Jonathan Habib Engqvist, projektsamordnare, Iaspis, Konstnärsnämnden

Annica Karlsson Rixon, fotograf och genusforskare

Kajsa Widegren, fil dr genusvetenskap, Göteborgs universitet

Tid: 9 april kl 14-16

Plats: Göteborgs konstmuseum, hörsalen

Seminariet är gratis men entré till museet kostar 40 kr (årsbiljett till museet).

Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med Göteborgs konstmuseum.

Kontaktperson: Inga-Bodil Ekselius, informatör, inga-bodil.ekselius@genus.gu.se

Länk till projektbeskrivning av forskningsprojektet Genus och region: http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Konst--design/Malmo-Konstmuseum/Samlingen/Forskning/Genus-och-region-mer-info.html

I samband med seminariet kan du också se en utställning som utgår från Göteborgs konstmuseums del i projektet Genus och region.
Länk till Göteborgs konstmuseum: http://www.konstmuseum.goteborg.se/

Inga kommentarer: