torsdag 10 mars 2011

Ett tips från Göteborgs Konstmuseum

Vem går till konsthistorien?

genusperspektiv på konst, kvalitet och karriär


En konstnärs väg till konsthistorien kantas av olika bedömningsinstanser där frågan om kvalitet är central. Men vad innebär kvalitet och vem avgör det?

Välkommen till Göteborgs konstmuseum 9 april, att ta del av nya forskningsrön och debatt om genusperspektiv på konst, kvalitet och kvinnors karriärvägar.

Dagen inleds med att Andrea Kollnitz, fil dr i konstvetenskap, Stockholms universitet, och Eva Zetterman, fil dr i konstvetenskap, Karlstads universitet, presenterar resultaten av forskningsprojektet Genus och region. Forskningsprojektet Genus och region har undersökt fyra svenska museers konstsamlingar. I fokus står representation och regionala skillnader i berättelser om 1900-talets konst.

Därefter följer ett panelsamtal om jämställdhet och om vad genusforskning och feministiska perspektiv kan tillföra konsten. Vi lyfter frågor som varför ser representationen i offentliga konstsamlingar ut som den gör? Hur har olika regionala konsttraditioner påverkat synen på kvalitet? Hur problematiserar museer sina egna kvalitetsbegrepp? Vad skapar olika förutsättningar för kvinnor respektive män att ta sig fram som konstnärer?

Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist

Medverkande i panelen:

Ingemar P Arnesson, chef för Skövde konsthall och konstmuseum

Linda Fagerström, fil dr i konsthistoria, Lunds universitet

Jonathan Habib Engqvist, projektsamordnare, Iaspis, Konstnärsnämnden

Annica Karlsson Rixon, fotograf och genusforskare

Kajsa Widegren, fil dr genusvetenskap, Göteborgs universitet

Tid: 9 april kl 14-16

Plats: Göteborgs konstmuseum, hörsalen

Seminariet är gratis men entré till museet kostar 40 kr (årsbiljett till museet).

Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med Göteborgs konstmuseum.

Kontaktperson: Inga-Bodil Ekselius, informatör, inga-bodil.ekselius@genus.gu.se

Länk till projektbeskrivning av forskningsprojektet Genus och region: http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Konst--design/Malmo-Konstmuseum/Samlingen/Forskning/Genus-och-region-mer-info.html

I samband med seminariet kan du också se en utställning som utgår från Göteborgs konstmuseums del i projektet Genus och region.
Länk till Göteborgs konstmuseum: http://www.konstmuseum.goteborg.se/

tisdag 1 mars 2011

ETT SAMTAL OM MAKT, BILDNING OCH KUNSKAP, lördag den 5:e mars

Med utgångspunkt i en problematisering av begreppen bildning och kunskap bjuder Aktivering Jämställdhet, Textival och Skup Palet in till en föreläsning, paneldiskussion och workshop. Under dagen utforskas frågor rörande vem som har tillgång till bildning, hur bildning kan ses som kodad och om hur kunskap produceras. Hur förhåller sig bildning och kunskap till begrepp som makt, kön, etnicitet och klass?

MEDVERKANDE:

MOA MATILDA SAHLIN [koreograf]

ANNA VIOLA HALLBERG [konstnär]

DAVID SOLBERGER [lärare/projektledare]

Moderator: Anja Vikingson


PROGRAM:


17.00-17.45 Presentation av WISP (Women In Swedish Performing arts eller What Is Stha Problem?), Moa Matilda Sahlin

18.00-19.00 Paneldiskussion: MOA MATILDA SAHLIN, ANNA VIOLA HALLBERG OCH DAVID SOLBERGER

19.00-21.00 Workshop, mingel och buffé.


Workshopen arrangeras av Textival som en del av deras projekt Bildningskomplexet. Den genomförs med utgångspunkt från samtalet och utgår från idéer och tankar om Bildning, okunskap och känslan av att inte förstå. Till detta knyts de medverkandes egna erfarenheter och en specialutformad enkät. Workshopen genomförs med sex personer åt gången.


Resultatet från workshopen kommer sammanställas till ett separat textverk och diskuteras den 26 mars på Pustervik Lagerhuset under Textivals arrangemang. För garanterad plats på workshopen maila maja@textival.se. Se även: www.textival.se/bildningskomplexet


Kvällen bjuder även ett performance av Tina Carlsson samt konst av Jenny Krumlinde. Tiden är 17:00 och platsen är Hey It's Enrico Palazzo, Sockerbruket 20-22, Klippan, Göteborg. Kostnaden är 100 kr. Anmälan sker till camilla.ohlson@kro.se.

tisdag 25 januari 2011

Loulou Cherinet på Röda Sten 22/1-27/2


Loulou Cherinet föddes 1970 i Sverige och är uppvuxen i Göteborg med sin svenska mor och sin etiopiska far. Hon är utbildad både i Addis Abeba i Etiopien där hon tog sin kandidatexamen och på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Loulou Cherinet har en bakgrund som målare och ägnade sig under många år åt abstrakt måleri men använder idag den rörliga bilden  för att närma sig genus-, etnicitets- och identitetsfrågor. I utställningen Testaments betrayed  på Röda Sten visas både nyare och äldre verk. Loulou Cherinet har figurerat i en stor mängd utställningar både i Sverige och utomlands och har bl.a. visats på Manifesta 8 i Spanien, Sao Paolo-  och Venedigbiennalen.

Den 8 februari kl 18.30 hålls en föreläsning av Edda Manga: Kultur, genus och identitet.
torsdag 20 januari 2011

Könets roll i konstvärlden

Lördag 29 - 30 januari kl. 12-16 anordnar sektionen på Konstnärshuset i Stockholm i samarbete med KRO/KIF och ABF ett samtalsforum om betydelsen av kön i konstvärlden. Utgångspunkten är att det finns en ojämställdhet och diskussionen förs kring hur man som konstnär upplever det. Frågan som ställs är "Har könet haft betydelse för din livsberättelse som konstnär?"

Föreläsare är Annika Olsson, lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet och programansvarig för regeringsuppdraget Jämi, jämställdhetsintegrering i staten, 2008–2010

torsdag 16 december 2010

Censur pga sexualitet?

Under utställningen Hide/Seek på National Portrait Gallery i Washington, drev katoliker och konservativa krafter en kort kampanj mot konstnären David Wojnarowicz, som resulterade i att dennes videoinstallation plockades ned. Konstverket visar en scen där myror kryper över ett krucifix, och det var just denna del som ansågs olämplig.

Man kan säga att det finns en upplevd problematik rörande utställande av konst som uttrycker avvikande sexualitet, då det både upprör men även påverkar hur framtida donatorer och sponsorer till museet kommer agera. Man förnimmer ett komplext system som rör ekonomi, patriarkala/normativa strukturer och diskussionen kring vad konst egentligen har rätten att uttrycka, och hur. Även om beslutet att nedmontera verket är bedrövligt, har beslutet dock möjlighet att skapa diskussioner som kan utveckla området.

Läs gärna hela artikeln på Washington Posts hemsida och kommentera!

Avhandling om "flickor" och konst

De tre konstnärerna Maria Lindberg, Helene Billgren och Anna Maria Ekstrand, kom under 90-talet att benämnas som "flickkonstnärer". Läraren och forskaren Kajsa Widegren (institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet) undersöker detta fenomen närmre i sin avhandling, som hon förra veckan disputerade med. I sin avhandling undersöker hon konstellationen "flicka" och vad det har för innebörd, och frågeställningarna rör kön, ålder och sexualitet. Här utmanas stereotypa föreställningar om flickor, och författaren utforskar vidare hur metaforen "flickrummet" förflyttar fokus från konstnärerna och deras skapande.

Mer går att läsa här.

måndag 13 december 2010

Berthe Morisot - den bortglömda impressionisten

Kathryn Hughes, skribent för den brittiska tidningen The Telegraph, ställer sig i en artikel frågan hur det för en konstnär som var "större än Monet, Renoir och Pissarro" kunde ta så lång tid att bli erkänd för sin genialitet.

Det impressionistiska manifestet innefattade en slags förpliktelse till verkligheten. Medan Renoir målar sällskapsdamer, kretsar Morisots bildvärld kring det domestiska. Därför, menar Hughes, ratades hon också av kritikerna på grund av sin "trivialitet" i motivval. Detta känns kanske igen som ett inte helt främmande öde för kvinnliga konstnärer genom historien. Läs gärna hela artikeln här och kommentera!